PSD2 og indsamlingsorganisationerne

Det skal du som indsamlingsorganisation vide om EU-forordningen PSD2 og de skærpede krav til stærk kundeautentifikation (SKA)

Læs mere om hvad SKA er

Onsdag d. 8 februar afholdt ISOBRO en konference om Fremtidens betalingsmarked. Se konferencens slides. Dagen er var fyldt af mange akronymer, scenarier og overvejelser.  Vi har prøvet at samle de væsentligste pointer her.

SKA vil besværliggøre betalinger og nedsætte konverteringsraten, altså antal der fuldfører påbegyndt betaling. I hvert fald på den korte bane, sålænge SKA handlinger er besværlige, hvilket de ikke behøver blive ved med at være.

Der er stadig uklarheder omkring hvor SKA vil blive krævet henne, men det ser foreløbigt således ud for NGO’es foretrukne betalinger:

 1. Engangsbetalinger skal benytte SKA, så snart betalingen er over 10€ (74 kr)
  For sådanne digitale fjernbetalinger (de fleste online) er der krav til kode, der skal modtages og indtastes, samt være unik for den specifikke transaktion. Det gør katastrofeindsamlinger og andre kampagner fokuseret på mange – gerne store – enkeltbetalinger mindre effektive.
 2. Oprettelse af faste betalingsaftaler kræver SKA
  Der vil ikke blive differentieret imellem Direct Debit (betalingsservice), betalingskort eller nye tredjeparts betalingsløsninger. Uanset betalingsmediet skal SKA sikres.

  1. Og ændringer i betalingsaftaler
   Hvis beløbet senere ændres skal der formentlig, indhentes ny godkendelse fra giver med SKA. Dette kan være ændret i den endelige lovgivning, vi venter i spænding. Hvis det ikke bliver ændret, er det skidt, da det gør det sværere at hæve kontingenter eller bruge telemarketing til at løfte givere til højere bidrag.
  2. Men heldigvis dog ingen løbende SKA for hver betaling
   Der var en del diskussion om dette, men det er overvejende sandsynligt.
 3. Telemarketing bliver mere omkostning tungt
  Kravet om SKA ved oprettelse af betalingsaftaler vil gøre telemarketing betydeligt mere omkostningstungt, da betalingsaftaler ikke længere vil kunne oprettes direkte i telefonen på vegne af donor. Donor vil skulle godkende betalingsaftalen via SKA før aftalen er endeligt godkendt.
 4. SMS betalinger umiddelbart ikke inkluderet i PSD2, da det i forvejen er stærkt reguleret
  Hvor SMS betalinger ikke har den samme bevågenhed i andre markeder, er SMS’er stadige effektive lead-generatorer for indsamlingsorganisationerne. Det lader dog til at de forbliver urørte. Skulle det blive berørt, vil det betyde at SMS betalingerne max måtte være på ca. 74 kr, hvilket vil gøre dem mindre effektive som indsamlingskanal, men formentligt ikke meget ringere som lead-generator.

Det forventes at de nye krav til betalinger træder i kraft i slutningen af 2018 eller starten af 2019.

Demokratisering af betalingsmidler og metoder vil medføre nye muligheder og lavere priser.

I hvert fald i teorien.

Best case scenariet om 3-5 år er:

 1. Kreditkort bruges mindre, og til bedre priser
 2. Gebyrer er mere gennemskuelige
 3. Nye tjenester er kommet på markedet der kan konkurrere med Kreditkort og Direct Debit (betalingsservice).

For indsamlingsorganisationerne burde dette betyde, at:

 1. Transaktionsomkostninger vil falde.
 2. Transaktioner vil komme fra mange betalingsmidler.
  Det kan skabe mere arbejde for bogholderiet, hvis der ikke benyttes tjenester som mellemstation for betalingsmidlerne og regnskabsystemet.

Alt i alt betyder dette, at tidligere kalkyler for hvilke hverve- og indsamlingsskampagner, der er mest effektive vil blive reevalueret. Hvor meget dyrere bliver f.eks. telemarketing, hvis konverteringsraten falder 30%? Hvordan kan man effektivt modtage store enkeltbetalinger? Og hvilken kanal bliver mest effektiv til at starte betalingsaftaler med givere?

 

Hos Fundraisingbureauet betyder PSD2 følgende

 1. Vi er i gang med at sikre at SKA bliver integreret så enkelt i betalingsflowet, at det ikke påvirker konverteringerne nævneværdigt.
 2. Vi arbejder med at finde og implementere best practices for kampagner, i samarbejde med vores kunder.
 3. Vores OnlineFundraising inkorporerer løbende nye betalingsmidler ved siden af betalingskort, Betalingsservice og SMS, således at vi fortsat kan videresende flest mulige betalingsdata til CRM- og regnskabsprogrammerne.

Forklaring:
Hvad er Stærk KundeAutentifikation (SKA)?

SKA er en sikkerhedsprocedure, der skal sikre at kun ejer af betalingsmidlet kan foretage betalinger, for på den måde at mindske fusk og snyd. Det kaldes også ofte for 2-faktorvalidering.

SKA er opnået når 2 eller 3 af følgende elementer er sikret:

 1. Viden (noget kun brugeren ved)
 2. Besiddelse (nogen kun brugeren har)
 3. Iboende egenskab (noget kun brugeren er) fingeraftryk, iris/stemmegenkendelse.

NemID er det bedst kendte danske eksempel på valid SKA, da der både er noget viden (password) og besiddelse (nemID kortets koder).

Desværre er nuværende SKA metoder langsomme og besværlige. NemID kræver du henter dit kort frem og taster to koder. Andre nuværende metoder inkluderer fx VISA’s tilsendte SMS med kode eller telefonopkald.

Der er dog realistisk at SKA i fremtiden kan blive effektive, fordi

 1. Der er store økonomiske incitamenter, idet det er bevist at jo mere besværligt det er at betale, jo færre betalinger udføres.
 2. Der er mange store spillere på markedet der allerede tænker i disse baner – Herunder ApplePay, GooglePay osv.
 3. Den teknologiske udvikling vil kun fortsætte med at finde på bedre løsninger, og lovgivningen er kun interesseret i at SKA udføres, og ikke hvordan.

 


Førsteklasses support

Førsteklasses support

Stabilitet og sikkerhed for at betalingerne
går igennem er lige så vigtigt for os,
som det er for dig.

Ring til os på tlf. Tlf.: 3529 4855

Kom igang
med Online Fundraising
på 3 uger!

Vis mig hvordan