Permissions anno 2017

Hvornår og hvordan skal organisationer spørge om lov til at kontakte én?

[Opdateret februar 2017: Der er endnu ikke sket nogle ændringer siden sidste år, men en ny persondatalovgivning er på vej, der kommer til at have indflydelse. Vi holder siden opdateret]

Hvem må I bede om donationer fra og hvorfor spørge om lov til at sende emails til medlemmer? Må man ikke det i forvejen. Få svarene her.

Vi ved alle, hvor generende det er at få uønskede mails, og derfor er det også godt, at der er regler for hvilke henvendelser organisationer må lave. Desværre er det svært at finde vej i både markedsførings-, persondata- og indsamlingsloven, og resultatet kan være tab af muligheder eller overtrædelser af loven.

Er I en indsamlende, paragraf $8a godkendt organisation eller forening, får I her svaret.

Vores anbefaling er

Få altid “permissions” og dokumentér, hvorfra I har dem.
Brug denne formulering for den bredeste permission, så kontakten kun skal sætte eet kryds.

Jeg giver hermed [ORG] tilladelse til at sende mig nyhedsbreve samt i øvrigt kontakte mig om donationer pr. email, SMS, brev og telefon.

Bemærk, at salg her ikke er inkluderet, og vil kræve en anden formulering.

Den detaljerede gennemgang

Der er en lang række årsager til, at det er vores anbefaling. De er lettest at forklare ud fra dette skema, der giver jer en idé om hvad I må med og uden explicit permission.

Den særlige relation

Der er stor forskel på hvad I må gøre ift. til personer som I har en “særlig relation” til og så alle andre.

En særlig relation etableres som udgangspunkt igennem medlemskab eller en økonomisk transaktion, som indebærer en donationshandling. Der skal have været penge, der udtrykker ønske om støtte til almenvelgørenhed mellem parterne.

Bemærk:

  1. Beløbets størrelse er ligegyldigt
    Det er f.eks. derfor en SMS-donation på 20 kr. er langt mere værd end 20’eren i sig selv.
  2. To-års tommelfingerreglen
    En relation uden løbende dialog holder op med at være “særlig” (som enhver anden relation). Der er ingen skæringsdato skåret i sten, men har I ikke haft kontakt i 1½ til 2 år, skal relationen genstartes.

Kommunikationskanalerne har forskellige krav

Jo mere analog, jo mere må I, uden permission eller særlig relation.

A. Digital – SMS og email

Da omkostningerne ved dette medie er så lave, er spampotentialet stort. Derfor er kravene også skærpede. I må ikke kontakte nogen uden permission eller særlig relation.

Til gengæld behøver I ikke specifik tilladelse til at spørge om donationer, så snart I har lov til at kontakte personen via disse kanaler. I kan derfor spørge om donationer og medlemskaber på permissions fået igennem f.eks.:

  • Underskriftindsamlinger
  • Konkurrencer
  • Nyhedsbrevs tilmeldinger.

B. Telefon + gadehvervning

I må gerne kontakte uopfordret i telefonen omkring medlemskab, men ikke om donationer. Det skal dog være et medlemskab med et fikseret medlemskontingent, som er forankret i vedtægterne og forbundet med en indflydelsesmulighed. I må heller ikke spørge om donationer lige efter de har sagt ja til medlemskabet i samme samtale. Det skal foregå i en efterfølgende dialog.

Samme opdeling gør sig gældende for gadehververe (deraf navnets fokus på hvervning).

C. Post

Du må gerne bede om donationer igennem “directmail”, uanset om det er adresseret eller uadresseret, de dette ikke er en “personlig henvendelse”.

Andre forhold

Derudover skal I huske på følgende:

Salg

I må ikke sælge tørklæder, postkort kaffekander eller lign. uden explicit permission til salgsrelateret kommunikation. Det gælder for alle kanaler. Undtagelsen er klart afgrænsede og markerede annoncerubrikker i f.eks. emails og medlemsblade.

Hvis jeres permission indeholder “salg” eller information om “Organisationens samarbejde med virksomheder”, kan I frit informere om CSR initiativer, salg i samarbejde med virksomheder af krus, tørklæder og lign. En sådan permission kan se således ud:

Jeg giver hermed [ORG] tilladelse til at sende mig nyhedsbreve samt i øvrigt kontakte mig om donationer pr.  email, SMS, brev og telefon, herunder salgsrelateret information til gavn for organisationen.

Uadresseret post må også gerne indeholde salg – da det er det samme som f.eks. at modtage Bilkas reklamer. Her skal Robinsonlisten blot respekteres.

Nævn donation i din permission tekst

Sørg for at der ikke er tvivl om at et “ja tak” betyder at I også vil snakke om penge og donationer med personen. Sekretariatschef, Mette Grovermann, ISOBRO, siger det så det er til at forstå:

Hvis I benytter en permission til at få lov til at tale om penge, så skal det være entydigt, bøjet i neon, stå i flammeskrift, tisset i sneen, at når jeg siger: JA TAK, er det PENGE, DONATION og ikke medlemshvervning, vi skal tale om.

Hav styr på hvor og hvornår

Vi anbefaler altid, at I er 100 % klar over, hvordan en given email-adresse / mobilnr. er kommet ned i jeres system, så I altid kan redegøre for det.

Opsummering

Det mest enkle er derfor at spørge om permission, hver gang. Det er også det mest høflige og relationsskabende. Hvordan skaber man givende relationer ved at kontakte folk på kanaler, de ikke ønsker at kontaktes på? Svaret er selvfølgelig, at det gør man ikke. I stedet kannibaliseres der på den fælles pulje af velvilje i befolkningen, som alle indsamlende organisationer er fælles afhængige af.

Hvis ikke organisationer tager dette ansvar alvorligt, saves den gren over, hvorpå en masse trængende projekter hviler.

Spørg derfor efter en bred permission, og når kontakten ønsker at lukke en kommunikationskanal, så giv dem først muligheden for at afmelde information om et bestemt emne, før de lukker for en kanal. Måske er det bare en bestemt del af jeres virke, som kontakten er ligeglad med.

Og når alt dette er sagt, så kontakter du formentlig dine medlemmer og givere alt for lidt. Men det vender vi tilbage til.

God vind!

Stephan
Direktør, Fundraisingbureauet


Førsteklasses support

Førsteklasses support

Stabilitet og sikkerhed for at betalingerne
går igennem er lige så vigtigt for os,
som det er for dig.

Ring til os på tlf. Tlf.: 3529 4855

Kom igang
med Online Fundraising
på 3 uger!

Vis mig hvordan