Sådan søger du dispensation

Er du en mindre NGO eller nyopstartet, kan du ansøge om dispensation for OnlineFundraisings årlige udviklingslicens.

Hvad er udviklingslicens?

En gang om året betaler alle organisationer, der bruger OnlineFundraising, en licens på 7.500 kr. Det sikrer, at der er penge til fortsat udvikling på OnlineFundraising til fælles gavn for alle organisationerne.

Fordi alle deles om udgifterne til udvikling, får du over 50 gange så meget udvikling for din licens i 2018, som hvis du selv udviklede for de 7.500 kr.

Hvem kan få dispensation?

Små, nye organisationer kan årligt søge om dispensation for den fælles udviklingslicens.

Dispensation gives for et år ad gangen og kun til organisationer med en lille fundraisingomsætning.

Hvordan søger jeg dispensation?

Du søger om licens ved at udfylde og indsende en ansøgning. Da vi giver dispensation på baggrund af din omsætning, skal du oplyse denne, samt jeres motivation for at søge dispensation.

De udfyldte ansøgningsskema sender du til kontakt@onlinefundraising.dk

Førsteklasses support

Førsteklasses support

Stabilitet og sikkerhed for at betalingerne
går igennem er lige så vigtigt for os,
som det er for dig.

Ring til os på tlf. Tlf.: 3529 4855

Kom igang
med Online Fundraising
på 3 uger!

Vis mig hvordan